Beleid Stichting Muziek en Cultuur Noord-Brabant

Inleiding

Door ervaring in het organiseren van muziek en cultuurevenementen in Midden Brabant enerzijds, maar ook

na constatering dat het ontbreekt aan kwalitatief hoogstaande, maar toegankelijke evenementen met een

breed draagvlak, is in 2018 het idee gaan ontstaan de mogelijkheden te gaan onderzoeken om invulling te

geven aan dergelijke evenementen in Brabant. Hierbij ligt evenwel het focus op Midden Brabant.

De bestuursleden en medewerkers van de stichting hebben inmiddels ervaring in het organiseren van (veelal

voor het publiek gratis toegankelijke) evenementen als Breda Jazz Festival, Oisterwijk Swingt, Oisterwijk

Klinkt, Jazz in Catstown, Jazz in Lighttown.

De bezuinigingen op Cultuur hebben hun weerslag gehad op de organisatie van en in de agenda van festivals

waar de nadruk ligt op kwaliteit van de muziek , maar ook andere vormen van kunst. In een tijd waar

digitalisering, vervreemding en sociaal culturele verarming hoogtij lijkt te vieren is naar onze mening juist in

de muziek- en cultuur-uitingen het laagdrempelige format te vinden om te komen tot intermenselijke en

multiculturele verbroedering. Het delen van bijvoorbeeld muzikale cross-overs in concerten of festivals zal

bijdragen aan begrip en acceptatie van andersdenkenden en andersvoelenden. Steeds weer dient naar ons

idee authenticiteit van de gepresenteerde artiesten een eerste voorwaarde te zijn.

Hiervoor wil de Stichting Muziek en Cultuur zich inzetten en denkt te voorzien in een behoefte en noodzaak.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is: 1. het organiseren van cultuur en muziekevenementen in Noord-Brabant. Hoewel de toegankelijkheid tot vele muziekvormen door streaming faciliteiten is toegenomen, lijkt de kwalitatief verantwoorde muziekbeleving tijdens live concerten niet voor iedereen te zijn weggelegd of toegankelijk te zijn. Om nog maar te zwijgen over andere kunstvormen zoals (straat) theater, dans en beeldende kunst. 2. Het initiëren, organiseren en exploiteren van muziek en cultuurevenementen voor een breed publiek waar steeds weer authenticiteit, kwaliteit en relevantie vooropstaan in de programmering. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar wil maatschappelijk verantwoord inzetten voor een brede groep bezoekers. Hierbij horen ook met nadruk ouderen en jeugdigen daar juist deze groepen verstoken lijken te blijven van een passend aanbod van live muziek en cultuur festivals in de “regio”.

Werkwijze

Een aantrekkelijk festival of evenement dient doorgaans een affiche te hebben met aansprekende namen. Het aantrekken van meer bekende artiesten trekt evenwel een zware wissel op de exploitatie. Tegelijk willen we beginnende bands cq artiesten en jonge talenten een podium geven. Zonder steun en subsidies is het initiëren en organiseren van evenementen niet mogelijk. Sponsoring zal de andere bron van inkomsten moeten zijn. Daar er diverse draaiboeken van vele reeds succesvol georganiseerde evenementen beschikbaar zijn en er ruime ervaring op het gebied van het organiseren van dergelijke evenementen aanwezig is, is de kans van slagen van nieuwe initiatieven erg hoog in te schatten wanneer de benodigde exploitatie sluitend te maken is.

Toekomst

De toekomst visie is dat de stichting voorziet in het organiseren van tal van evenementen met een één of tweejaarlijkse terugkeer. Deze evenementen zouden in de regio een naam moeten hebben verworven en integraal deel uitmaken van het sociaal cultureel welbevinden. Hierdoor moet het leven in deze regio’s prettiger zijn. De bewoners moeten het gevoel hebben dat het evenement of festival een bijdrage levert aan hun woongenot en dat er een groter muzikaal en cultureel besef is gaan ontstaan. Hierbij moet men van muziek- en kunstuitingen uit andere windstreken hebben kennisgenomen wat heeft geleid tot meer begrip, respect en acceptatie van alle mensen in de leefgemeenschap. De Stichting denkt hiermee een bijdrage te leveren aan een gezondere en mooiere wereld!

Stichting Muziek en Cultuur Noord-Brabant

Bestuur

Peter Thoolen - voorzitter - Oisterwijk Ans Iriks - secretaris (en waarnemend penningmeester) - Eindhoven Huub Janssen - sponsorwerving - Eindhoven KvK 74043978 IBAN NL07ABNA 0840 6634 47 RSIN 859754224 BTW NL 859754224.B.01 www.mcnb.nl info@mcnb.nl

Projecten

Jazzy Lighttown de “opvolger” van het succesvolle Jazz in Lighttown

Project waar momenteel aan gewerkt wordt is een muziek festival in het Stadswandelpark en o.a. The Fifth NRE i.s.m. diverse Eindhovense jazzy initiatieven in aug -sept 2019 -2020-2021 Jazzy Lighttown 75 jaar vrijheid TOUR OF FREEDOM met het Fanfare orkest Bereden Wapens Koninklijke Landmacht NL special guests vocal trio Les Chouettes uit Belgie 25 augustus 14.00 uur Kiosk Stadswandelpark in Eindhoven

Thuis aan Huis concerten

U gaat op bezoek bij de artiest thuis of deze presenteert een programma bij U aan huis. more to follow - under construction 31 juli 2019